Wat is Fulkaan?

Fulkaan zet talent in de spotlights.

Fulkaan is een initiatief van Keunstwurk en gericht op de talentontwikkeling van muzikanten.

Fulkaan staat voor een werkwijze waarbij talenten en kunstprofessionals samen uitgedaagd worden en het experiment opzoeken. Talentvolle muzikanten worden uitgenodigd en geselecteerd om deel te nemen aan de diverse projecten die vanuit Fulkaan, of in samenwerking met Fulkaan, geïnitieerd worden. Hierbij wordt samengewerkt met talent-voorzieningen op het gebied van (amateur)muziek, waaronder provinciale Centra voor de Kunsten, particuliere muziekdocenten en de diverse podia van Friesland.

Een werkwijze waarbij uitgegaan wordt van (het belichten van) de volgende elementen: verbreding van vaardigheden, verdieping van vaardigheden en het initiëren van nieuwe inspirerende ontmoetingen.

Fulkaan is een initiatief van Keunstwurk en OMF. Fulkaan werkt samen met SAKO, STAFF, Schouwburg De Lawei en Provincie Fryslân.

Disclaimer

Fulkaan is een initiatief van Keunstwurk en wordt mede mogelijk gemaakt door: OMF, SAKO en STAF.

Wil je meer weten over hoe wij omgaan met cookies en welke wij exact gebruiken? Lees ons privacybeleid.

Fulkaan wordt mogelijk gemaakt door: